下载百度汉语App
名师好课免费看

项脊轩志

【作者】归有光 【朝代】
拼音
xiàng
xuān
jiù
nán
zi
shì
jǐn
fāng
zhàng
róng
rén
bǎi
nián
lǎo
chén
shèn
xià
zhù
měi
àn
shì
zhì
zhě
yòu
běi
xiàng
néng
guò
hūn
shāo
wéi
xiū
shǐ
使
shàng
lòu
qián
chuāng
yuán
qiáng
zhōu
tíng
dāng
nán
yǐng
fǎn
zhào
shì
shǐ
dòng
rán
yòu
zhí
lán
guì
zhú
tíng
jiù
shí
lán
dùn
suì
zēng
shèng
jiè
shū
mǎn
jià
yǎn
yǎng
xiào
míng
rán
zuò
wàn
lài
yǒu
shēng
ér
tíng
jiē
xiǎo
niǎo
shí
lái
zhuó
shí
rén
zhì
sān
zhī
míng
yuè
bàn
qiáng
guì
yǐng
bān
fēng
yǐng
dòng
shān
shān
ài
rán
duō
duō
bēi
xiān
shì
tíng
zhōng
tōng
nán
běi
wèi
dài
zhū
cuàn
nèi
wài
duō
zhì
xiǎo
mén
qiáng
wǎng
wǎng
ér
shì
dōng
quǎn
西
fèi
páo
ér
yàn
tīng
tíng
zhōng
shǐ
wèi
wèi
qiáng
fán
zài
biàn
jiā
yǒu
lǎo
cháng
xiān
èr
shì
xiān
zhī
shèn
hòu
shì
西
lián
zhōng
guī
xiān
cháng
zhì
měi
wèi
yuē
:”
mǒu
suǒ
ér
。”
yòu
yuē
:”
zài
huái
怀
ér
niáng
zhǐ
kòu
mén
fēi
yuē
:‘
ér
hán
shí
?’
cóng
bǎn
wài
xiāng
wèi
yìng
。”
wèi
shù
shū
xuān
zhōng
guò
yuē
:”
ér
jiǔ
jiàn
ruò
yǐng
jìng
zài
lèi
láng
?”
shǒu
mén
yuē
:”
jiā
shū
jiǔ
xiào
ér
zhī
chéng
dài
!”
qǐng
zhī
chí
xiàng
zhì
yuē
:”
tài
cháng
gōng
xuān
jiān
zhí
cháo
dāng
yòng
zhī
!”
zhān
zài
zuó
lìng
rén
cháng
hào
jīn
xuān
dōng
cháng
wèi
chú
rén
wǎng
cóng
xuān
qián
guò
jiōng
yǒu
ér
jiǔ
zhī
néng
yīn
biàn
rén
xuān
fán
zāo
huǒ
fén
dài
yǒu
shén
zhě
xiàng
shēng
yuē
:”
shǔ
qīng
shǒu
dān
xué
jiǎ
tiān
xià
hòu
qín
huáng
zhù
huái
怀
qīng
tái
liú
xuán
cáo
cāo
zhēng
tiān
xià
zhū
kǒng
míng
lǒng
zhōng
fāng
èr
rén
zhī
mèi
mèi
shì
zhī
zhī
chù
bài
zhōng
fāng
yáng
méi
shùn
wèi
yǒu
jǐng
rén
zhī
zhī
zhě
wèi
kǎn
jǐng
zhī
?”
wèi
zhì
hòu
nián
lái
guī
shí
zhì
xuān
zhōng
cóng
wèn
shì
huò
píng
xué
shū
guī
níng
shù
zhū
xiǎo
mèi
yuē
:”
wén
jiā
yǒu
zi
qiě
wèi
zi
?”
hòu
liù
nián
shì
huài
xiū
hòu
èr
nián
jiǔ
bìng
liáo
nǎi
shǐ
使
rén
nán
zi
zhì
shāo
qián
rán
hòu
duō
zài
wài
cháng
tíng
yǒu
shù
zhī
nián
suǒ
shǒu
zhí
jīn
tíng
tíng
gài

项脊轩,旧南阁子也。室仅方丈,可容一人居。百年老屋,尘泥渗漉,雨泽下注;每移案,顾视,无可置者。又北向,不能得日,日过午已昏。余稍为修葺,使不上漏。前辟四窗,垣墙周庭,以当南日,日影反照,室始洞然。又杂植兰桂竹木于庭,旧时栏楯,亦遂增胜。借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐,万籁有声;而庭堦寂寂,小鸟时来啄食,人至不去。三五之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动,珊珊可爱。
然余居于此,多可喜,亦多可悲。先是庭中通南北为一。迨诸父异爨,内外多置小门墙,往往而是。东犬西吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅。庭中始为篱,已为墙,凡再变矣。家有老妪,尝居于此。妪,先大母婢也,乳二世,先妣抚之甚厚。室西连于中闺,先妣尝一至。妪每谓余曰:”某所,而母立于兹。”妪又曰:”汝姊在吾怀,呱呱而泣;娘以指叩门扉曰:‘儿寒乎?欲食乎?’吾从板外相为应答。”语未毕,余泣,妪亦泣。余自束发,读书轩中,一日,大母过余曰:”吾儿,久不见若影,何竟日默默在此,大类女郎也?”比去,以手阖门,自语曰:”吾家读书久不效,儿之成,则可待乎!”顷之,持一象笏至,曰:”此吾祖太常公宣德间执此以朝,他日汝当用之!”瞻顾遗迹,如在昨日,令人长号不自禁。
轩东,故尝为厨,人往,从轩前过。余扃牖而居,久之,能以足音辨人。轩凡四遭火,得不焚,殆有神护者。
项脊生曰:”蜀清守丹穴,利甲天下,其后秦皇帝筑女怀清台;刘玄德与曹操争天下,诸葛孔明起陇中。方二人之昧昧于一隅也,世何足以知之,余区区处败屋中,方扬眉、瞬目,谓有奇景。人知之者,其谓与坎井之蛙何异?”
余既为此志,后五年,吾妻来归,时至轩中,从余问古事,或凭几学书。吾妻归宁,述诸小妹语曰:”闻姊家有阁子,且何谓阁子也?”其后六年,吾妻死,室坏不修。其后二年,余久卧病无聊,乃使人复葺南阁子,其制稍异于前。然自后余多在外,不常居。
庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣。
项脊轩,是过去的南阁楼。室内面积只有一丈见方,可以容纳一个人居住。这座百年老屋,(屋顶墙上的)泥土从上边漏下来,雨水也一直往下流;我每次动书桌,环视四周都没有可以安置桌案的地方。又屋子方位朝北,不能被阳光照到,一过了中午(屋内)就已昏暗。我稍稍修理了一下,使它不从上面漏土漏雨。向前开了四扇窗子,用矮墙在庭院周围环绕,用来挡住南面射来的日光,日光反射照耀,室内才明亮起来。又在庭院里随意地种上兰花、桂树、竹子等草木,往日的栏杆,也增加了新的光彩。家中的书摆满了书架,我仰头高声吟诵诗歌,有时又静静地独自端坐,听自然界各种各样的声音;庭院、台阶前静悄悄的,小鸟不时飞下来啄食,人走到它跟前也不离开。农历十五的夜晚,明月高悬,照亮半截墙壁,桂树的影子交杂错落,微风吹过影子摇动,可爱极了。然而我住在这里,有许多值得高兴的事,也有许多悲伤的事。在这以前,庭院南北相通成为一体。等到伯父、叔父们分了家,室内外设置了许多小门,墙壁到处都是。分家后,狗把原住同一庭院的人当作陌生人,客人得越过厨房去吃饭,鸡在厅堂里栖息。庭院中开始是篱笆隔开,然后又砌成了墙,一共变了两次。家中有个老婆婆,曾经在这里居住过。这个老婆婆,是我已经去世的祖母的婢女,给两代人喂过奶,先母对她很好。房子的西边和内室相连,去世的母亲曾经来过这里。老婆婆常常对我说:这个地方,你母亲曾经站在这里。老婆婆又说:你姐姐在我怀中,呱呱地哭泣;你母亲用手指敲着房门说:孩子是冷呢,还是想吃东西呢?我隔着门一一回答。话还没有说完,我就哭起来,老婆婆也流下了眼泪。我从十五岁起就在轩内读书,有一天,祖母来看我,说:我的孩子,好久没有见到你的身影了,为什么整天默默地呆在这里,很像个女孩子呀?等到离开时,用手关上门,自言自语地说:我家祖祖辈辈都读书,长期以来却没有成就功名,而儿子的成功,却是可以盼到的!不一会,拿着一个象笏过来,说:这是我的祖父太常公宣德年间拿着去朝见皇帝用的,以后你一定会用到它!瞻仰回顾旧日事物,就像发生在昨天一样,让人忍不住放声大哭。项脊轩的东边曾经是厨房,人们到那里去,必须从轩前经过。我关着窗子住在里面,时间长了,能够根据脚步声辨别是谁。项脊轩一共遭过四次火灾,能够不被焚毁,大概是有神灵在保护着吧。我认为:巴蜀寡妇名叫清的,守着丹砂矿井,得到的好处为天下第一,后来秦始皇为表彰她而筑了女怀清台。刘备和曹操争夺天下,诸葛孔明从隆中出山建功立业。当这两个人无声无息地住在偏僻的地方时,世人哪里能知道他们?我住在这小小的破屋中,当我扬眉眨眼时,认为这破屋中自有不平凡的事物。知道的人,是不是要说我跟浅薄的浅井之蛙没什么不同?我作了这篇文章之后,过了五年,我的妻子嫁到我家来,她时常来到轩中,向我问一些旧时的事情,有时伏在桌旁学写字。我妻子回娘家探亲,回来转述她的小妹妹们的话说:听说姐姐家有个小阁楼,那么,什么叫小阁楼呢?这以后六年,我的妻子去世,项脊轩破败没有整修。又过了两年,我很长时间生病卧床没有什么(精神上的)寄托,就派人再次修缮南阁子,格局跟过去稍有不同。然而这之后我多在外边,不常住在这里。庭院中有一株枇杷树,是妻子去世那年我亲手种植的,如今已经高高挺立着,枝叶繁茂像伞一样了。
项脊轩,旧南阁子也。室仅方丈,可容一人居。百年老屋,尘泥渗漉,雨泽下注;每移案,顾视无可置者。又北向,不能得日,日过午已昏。余稍为修葺,使不上漏。前辟四窗,垣墙周庭,以当南日,日影反照,室始洞然。又杂植兰桂竹木于庭,旧时栏楯,亦遂增胜。借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐,万籁有声;而庭阶寂寂,小鸟时来啄食,人至不去。三五之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动,珊珊可爱。(阶寂寂 一作:堦寂寂)然余居于此,多可喜,亦多可悲。先是,庭中通南北为一。迨诸父异爨,内外多置小门墙,往往而是,东犬西吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅。庭中始为篱,已为墙,凡再变... 古诗文网>>
作者介绍
归有光(1506~1571)明代官员、散文家。字熙甫,又字开甫,别号震川,又号项脊生,汉族,江苏昆山人。嘉靖十九年举人。会试落第八次,徙居嘉定安亭江上,读书谈道,学徒众多,60岁方成进士,历长兴知县、顺德通判、南京太仆寺丞,留掌内阁制敕房,与修《世宗实录》,卒于南京。归有光与唐顺之、王慎中两人均崇尚内容翔实、文字朴实的唐宋古文,并称为嘉靖三大家。由于归有光在散文创作方面的极深造诣,在当时被称为“今之欧阳修”,后人称赞其散文为“明文第一”,著有《震川集》、《三吴水利录》等。 百科详情>>
大家还在搜