下载百度汉语App
名师好课免费看

黄州快哉亭记

【作者】苏辙 【朝代】
拼音
jiāng
chū
西
líng
shǐ
píng
liú
bēn
fàng
nán
yuán
xiāng
běi
hàn
miǎn
shì
zhāng
zhì
chì
zhī
xià
liú
jìn
guàn
hǎi
xiāng
ruò
qīng
zhāng
jūn
mèng
zhé
ān
zhī
西
nán
wèi
tíng
lǎn
guān
jiāng
liú
zhī
shèng
ér
xiōng
zi
zhān
míng
zhī
yuē
kuài
zāi
”。
gài
tíng
zhī
suǒ
jiàn
nán
běi
bǎi
dōng
西
shě
tāo
lán
xiōng
yǒng
fēng
yún
kāi
zhòu
zhōu
chū
qián
lóng
bēi
xiào
xià
biàn
huà
shū
dòng
xīn
hài
jiǔ
shì
jīn
nǎi
wán
zhī
zhī
shàng
ér
西
wàng
chāng
zhū
shān
gāng
líng
cǎo
háng
liè
yān
xiāo
chū
qiáo
zhī
shě
jiē
zhǐ
shù
suǒ
wéi
kuài
zāi
zhě
zhì
zhǎng
zhōu
zhī
bīn
chéng
zhī
cáo
mèng
sūn
zhòng
móu
zhī
suǒ
zhōu
xùn
zhī
suǒ
chěng
liú
fēng
chēng
kuài
shì
chǔ
xiāng
wáng
cóng
sòng
jǐng
chà
lán
tái
zhī
gōng
yǒu
fēng
rán
zhì
zhě
wáng
jīn
dāng
zhī
yuē
:“
kuài
zāi
fēng
guǎ
rén
suǒ
shù
rén
gòng
zhě
?”
sòng
yuē
:“
dài
wáng
zhī
xióng
fēng
ěr
shù
rén
ān
gòng
zhī
!”
zhī
yán
gài
yǒu
fěng
yān
fēng
xióng
zhī
ér
rén
yǒu
zhī
biàn
chǔ
wáng
zhī
suǒ
wéi
shù
rén
zhī
suǒ
wéi
yōu
rén
zhī
biàn
ér
fēng
yān
shì
shēng
shì
shǐ
使
zhōng
jiāng
wǎng
ér
fēi
bìng
shǐ
使
zhōng
tǎn
rán
shāng
xìng
jiāng
shì
ér
fēi
kuài
jīn
zhāng
jūn
zhé
wéi
huàn
qiè
kuài
zhī
gōng
ér
fàng
shān
shuǐ
zhī
jiān
zhōng
yǒu
guò
rén
zhě
jiāng
péng
wèng
yǒu
suǒ
kuài
ér
kuàng
zhuó
cháng
jiāng
zhī
qīng
liú
西
shān
zhī
bái
yún
qióng
ěr
zhī
shèng
shì
zāi
rán
lián
shān
jué
zhǎng
lín
zhèn
zhī
qīng
fēng
zhào
zhī
míng
yuè
jiē
sāo
rén
shì
zhī
suǒ
bēi
shāng
qiáo
cuì
ér
néng
shèng
zhě
wèi
kuài
zāi
yuán
fēng
liù
nián
shí
yuè
shuò
zhào
jùn
zhé

江出西陵,始得平地,其流奔放肆大。南合沅、湘,北合汉沔,其势益张。至于赤壁之下,波流浸灌,与海相若。清河张君梦得谪居齐安,即其庐之西南为亭,以览观江流之胜,而余兄子瞻名之曰“快哉”。
盖亭之所见,南北百里,东西一舍。涛澜汹涌,风云开阖。昼则舟楫出没于其前,夜则鱼龙悲啸于其下。变化倏忽,动心骇目,不可久视。今乃得玩之几席之上,举目而足。西望武昌诸山,冈陵起伏,草木行列,烟消日出。渔夫樵父之舍,皆可指数。此其所以为“快哉”者也。至于长洲之滨,故城之墟。曹孟德、孙仲谋之所睥睨,周瑜、陆逊之所骋骛。其流风遗迹,亦足以称快世俗。
昔楚襄王从宋玉、景差于兰台之宫,有风飒然至者,王披襟当之,曰:“快哉此风!寡人所与庶人共者耶?”宋玉曰:“此独大王之雄风耳,庶人安得共之!”玉之言盖有讽焉。夫风无雌雄之异,而人有遇,不遇之变;楚王之所以为乐,与庶人之所以为忧,此则人之变也,而风何与焉?士生于世,使其中不自得,将何往而非病?使其中坦然,不以物伤性,将何适而非快?今张君不以谪为患,窃会计之余功,而自放山水之间,此其中宜有以过人者。将蓬户瓮牖无所不快;而况乎濯长江之清流,揖西山之白云,穷耳目之胜以自适也哉!不然,连山绝壑,长林古木,振之以清风,照之以明月,此皆骚人思士之所以悲伤憔悴而不能胜者,乌睹其为快也哉!
元丰六年十一月朔日,赵郡苏辙记。
长江出了西陵峡,才进入平地,水势奔腾浩荡。南边与沅水、湘水合流,北边与汉水汇聚,水势显得更加壮阔。流到赤壁之下,波浪滚滚,如同大海一样。清河张梦得,被贬官后居住在齐安,于是他在房舍的西南方修建了一座亭子,用来观赏长江的胜景。我的哥哥子瞻给这座亭子起名叫“快哉亭”。
在亭子里能看到长江南北上百里、东西三十里。波涛汹涌,风云变化不定。在白天,船只在亭前来往出没;在夜间,鱼龙在亭下的江水中悲声长啸。景物变化很快,令人惊心骇目,不能长久地欣赏。能够在几案旁边欣赏这些景色,抬起眼来就足够看了。向西眺望武昌的群山,(只见)山脉蜿蜒起伏,草木成行成列,烟消云散,阳光普照,捕鱼、打柴的村民的房舍,都可以一一数清。这就是把亭子称为“快哉”的原因。到了长江岸边古城的废墟,是曹操、孙权傲视群雄的地方,是周瑜、陆逊驰骋战场的地方,那些流传下来的风范和事迹,也足够让世俗之人称快。
从前,楚襄王让宋玉、景差跟随着游兰台宫。一阵风吹来,飒飒作响,楚王敞开衣襟,迎着风,说:“这风多么畅快啊!这是我和百姓所共有的吧。”宋玉说:“这只是大王的雄风罢了,百姓怎么能和您共同享受它呢?”宋玉的话在这儿大概有讽喻的意味吧。风并没有雄雌的区别,而人有生得逢时,生不逢时的不同。楚王感到快乐的原因,而百姓感到忧愁的原因,正是由于人们的境遇不同,跟风又有什么关系呢?读书人生活在世上,假使心中不坦然,那么,到哪里没有忧愁?假使胸怀坦荡,不因为外物而伤害天性(本性),那么,在什么地方会不感到快乐呢?(读书人生活在世上,如果他的内心不能自得其乐,那么,他到什么地方去会不忧愁呢?如果他心情开朗,不因为环境的影响而伤害自己的情绪,那么,他到什么地方去会不整天愉快呢?)
张梦得不把被贬官而作为忧愁,利用征收钱谷的公事之余,在大自然中释放自己的身心,这是他心中应该有超过常人的地方。即使是用蓬草编门,以破瓦罐做窗,都没有觉得不快乐,更何况在清澈的长江中洗涤,面对着西山的白云,尽享耳目的美景来自求安适呢?如果不是这样,连绵的峰峦,深陡的沟壑,辽阔的森林,参天的古木,清风拂摇,明月高照,这些都是伤感失意的文人士大夫感到悲伤憔悴而不能忍受的景色,哪里看得出这是畅快的呢!
元丰六年十一月初一,赵郡苏辙记。
苏辙(1039-1112),字子由,汉族,眉州眉山(今属四川)人。嘉佑二年(1057)与其兄苏轼同登进士。自号颍滨遗老。卒,谥文定。唐宋八大家之一,与父洵、兄轼齐名,合称三苏。
苏辙的散文《黄州快哉亭记》,因其高超的艺术技巧,历来被人推崇备至,公认是一篇写景、叙事、抒情、议论紧密结合并融为一体的好文章。最能体现苏辙为文纡徐(从容缓慢)条畅(通畅而有条理)、汪洋(气度宽宏)澹泊(不追求名利)的风格,就同他的为人一样。这篇文章由写景叙事入手,而后转入议论。条理清晰,结构严谨,过渡自然,不露痕迹。写景,能曲肖其景,但又不实不死... 古诗文网>>
作者介绍
苏辙(1039—1112年),汉族,眉州眉山(今属四川)人。嘉祐二年(1057)与其兄苏轼同登进士科。神宗朝,为制置三司条例司属官。因反对王安石变法,出为河南推官。哲宗时,召为秘书省校书郎。元祐元年为右司谏,历官御史中丞、尚书右丞、门下侍郎因事忤哲宗及元丰诸臣,出知汝州,贬筠州、再谪雷州安置,移循州。徽宗立,徙永州、岳州复太中大夫,又降居许州,致仕。自号颍滨遗老。卒,谥文定。唐宋八大家之一,与父洵、兄轼齐名,合称三苏。 百科详情>>
大家还在搜