• máng   méng   páng  
  • 广
  • 10
  • YDNE
生词本

基本释义

[ máng ]

1.大。

2.多毛的狗。

[ méng ]

〔~澒(hòng)〕古人指宇宙形成前的原始混沌状态,如“踰~澒(hòng)于宕冥兮,贯倒影而高厉。”

[ páng ]

古同“庞”。

百科释义

报错

拼音:máng méng páng注音:ㄇㄤˊ ㄇㄥˊ ㄆㄤˊ部首:广,部外笔画:7,总笔画:10 查看百科

注:百科释义来自于百度百科,由网友自行编辑。